Sådan får du flere online kunder ind på din hjemmeside

Der er mange online virksomheder, der konkurrerer om kunderne, og her kan det være de mindste faktorer, der giver udslaget for, hvilken virksomhed kunderne vælger. Dette kan være både spændende og ret angstprovokerende, fordi man hermed skal oppe sig og være fremme på beatet med den seneste udvikling hele tiden, for en ting er sikkert: Kunderne står ikke stille. Dette burde du heller ikke gøre. Hvordan får man så kunderne lokket ind på hjemmesiden, hvor der står alt det fantastiske indhold, som du sikkert har brugt lang tid på at kreere? Det ser vi nærmere på her. 

Optimering af hastigheden

Det kan synes som en lille teknisk og ubetydelig ting, men hvor hurtigt din hjemmeside loader, og hvor lang tid der går før kunden kan komme ind på din hjemmeside er faktisk ret afgørende for, om de bliver hængende ved dit firma. Det viser sig nemlig via adskillige undersøgelser omkring brugeradfærd online via de sporingsværktøjer, som sporer dette, som Google Analytics, at der ikke skal gå mere end et par sekunder, før kunden hopper videre til en ny hjemmeside, såfremt de ikke kommer hurtigt ind på din hjemmesiden. En hurtig hjemmeside er derfor alfa og omega når det handler om mulighederne for konverteringer, og dette skal derfor tages meget alvorligt. 

Få hjælp 

Det kan selvfølgelig være noget, som du selv er ekspert i at lave, at optimere din hjemmesides hastighed, men har du ikke de tekniske færdigheder, er der ingen skam i at få en professsionel til at udføre det for dig. De ved alt om, hvordan man både gør den hurtigt loadende samt konvertibel til de forskellige enheder såsom tablet, mobil og almindelig computer. Det er nemlig også vigtigt, at indholdet på siden bliver tilpasset den enkelte enheds skærm, så kunderne kan læse alt det indhold, der er relevant for dem. Der kan også være en troværdighedsfaktor i det, fordi man dermed signalerer for omverdenen, at man er bevidst om brugervenligheden på skærmen. 

Tager du kunderne alvorligt, tager de også dig alvorligt. Sådan er det bare. Rigtig god fornøjelse med at optimere hastigheden på din hjemmesiden. Det kan betale sig, nu og i fremtiden.